ตราและอักษรย่อ

       โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา      

 

 ชื่อย่อ   :

รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา

 

:   อักษรย่อ   :

น.ศ.

 

:   สีประจำโรงเรียน   : 

สีเขียว - สีเหลือง

 

  สีเขียว   หมายถึง ความเข้มแข็งอดทน,   สีเหลือง   หมายถึง ศาสนา

สีเขียวสีเหลือง หมายถึง มีความเข้มแข็ง อดทน เปี่ยมด้วยคุณธรรม

 

:   ดอกไม้ประจำโรงเรียน   :

 " ดอกชวนชม "

หมายถึง เชิญชวนนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และประชาชนทั่วไปเข้ามาเยี่ยมเยือน

และมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของโรงเรียนในสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย  

 

:   สิ่งสักการะประจำโรงเรียน   :

พระพุทธรูปปางมารวิชัยหน้าตักกว้าง ๐.๕๐ เมตร,

อนุสาวรีย์สมเด็จพระนารายณ์มหาราช

และศาลพระนางเจ้าจามะเทวี ศรีสังวาลย์ - เจ้าแม่สร้อยศรีมาลามหาเทพ

Joomla templates by a4joomla