ติดต่อโรงเรียน

 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

เลขที่  ๑๓๐  หมู่  ๓  ถนนนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖ - ๔๑๑ - ๒๔๙    โทรสาร. ๐ - ๓๖๔๒ - ๕๑๑๕

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla