01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

ติดต่อโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา

เลขที่  ๑๓๐  หมู่  ๓  ถนนนารายณ์มหาราช

ตำบลทะเลชุบศร  อำเภอเมือลพบุรี  จังหวัดลพบุรี  ๑๕๐๐๐

โทร. ๐๓๖ - ๔๑๑ - ๒๔๙    โทรสาร. ๐ - ๓๖๔๒ - ๕๑๑๕

 

 


 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla