๒๖ มิถุนากีฬาต้านยาเสพติด

page1หัห

๒๖ มิถุนากีฬาต้านยาเสพติด

          หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา พลศึกษา นายสุริยัน เปลี่ยนทันผล ได้จัดกิจกรรมลานกีฬาต้านยาเสพติด โดยจัดการแข่งขันฟุตซอลในช่วงพักกลางวันตั้งแต่วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ โดยมีว่าที่ ร.ต.สุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมดังกล่าว การจัดการแข่งขันฟุตซอลดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการ ผลการตอบแบบสอบได้รับการตอบรับที่ดีเยี่ยม เสนอให้มีการจัดการแข่งขันในทุกปี

          ดูภาพกิจกรรมที่นี่

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

Joomla templates by a4joomla