ประกาศ! ณ วันที่ 30 ก.ค. 64

 

 • ประกาศ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา •

 

• หยุดการเรียนการสอนภายในโรงเรียน(On Site)
ในระหว่างวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564

โดยจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On Line , On Hand , On Demand ตามความเหมาะสม

 

โรงเรียนฯ ขอความร่วมมือนักเรียนและผู้ปกครอง

งดเดินทางเข้าพื้นที่เสียง หรือพื้นที่เฝ้าระวังทุกแห่ง และสังเกตอาการของตนเองตลอดเวลา

 

☎ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 036 - 411249 ☎ 

 

Joomla templates by a4joomla