การเรียนปรับพื้นฐาน ม.1/2564

 

• ประกาศ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา •

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 
ส่งผลให้โรงเรียนฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 เป็นวันที่ 1 มิถุนายน 2564 นั้น

 ทางโรงเรียนฯ จึงมีนโยบายให้นักเรียนระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 
เรียนปรับพื้นฐานผ่านแอปพลิเคชัน LINE   ระหว่างวันที่ 18 - 31 พฤษภาคม 2564

โดยแบ่งรายชื่อนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ จำนวน 8 กลุ่ม
สามารถตรวจสอบรายชื่อนักเรียนและเข้าร่วมกลุ่มการเรียนได้ตามภาพที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

 • หมายเหตุ •
รายชื่อตามกลุ่มเรียนที่แบ่งให้นี้ ใช้สำหรับการเรียนปรับพื้นฐาน ในวันที่ 18 - 31 พ.ค. 64 เท่านั้น
สำหรับการสอบคัดเลือกห้องเรียน จะดำเนินการสอบในวันเปิดภาคเรียน

 


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 036 - 411249 

Joomla templates by a4joomla