01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

ผบ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษมอบ Tablet นักเรียนชั้น ป.๑

         taplet1

         พล.ท.ศุภรัตน์ พัฒนาวิสุทธิ์ ผู้บัญชาการ.หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ ผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายศึกษา จังหวัดลพบุรี ร่วมกับ พล.ท. สุนทร ศรีกอง รองผู้จัดการ และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้ทำพิธีมอบแทบเล็ตให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายศึกษา จำนวน ๑๑๒ เครื่อง ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ นักเรียนทุกคนขอขอบคุณท่านไว้ ณ โอกาสนี้เป็นอย่าสูง

          แท็บเล็ต ( Tablet ) เป็นคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กกว่าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ค พกพาง่าย น้าหนักเบา มีคีย์บอร์ด ( keyboard ) ในตัว หน้าจอเป็นระบบสัมผัส ( Touch-screen )ปรับหมุนจอได้อัตโนมัติ แบตเตอรี่ใช้งานได้นานกว่าคอมพิวเตอร์พกพาทั่วไป ระบบปฏิบัติการมีทั้งที่เป็น Android IOS และ Windows ระบบการเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมีทั้งที่เป็น Wi-Fi และ Wi-Fi + 3G

          อาจสรุปในความหมายที่แท้จริงของแท็บเล็ตหรือคอมพิวเตอร์กระดานชนวนก็คือ แผ่นจารึกที่เอาไว้บันทึกข้อความต่างๆโดยการเขียนซึ่งมีมานานแล้วในอดีต แต่ในปัจจุบันมีการพัฒนาคอมพิวเตอร์ที่มีการปรับใช้แนวคิดนี้ขึ้นมาแทนที่ ซึ่งจะมีหลายบริษัทที่ได้ให้คานิยามหรือการเรียกชื่อที่แตกต่างกันออกไปเช่น แท็บเล็ตพีซี ( Tablet PC ) ซึ่งมาจากคาว่า Tablet Personal Computer และ แท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ ( Tablet )

 

          ดูภาพประกอบเพิ่มเติม

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์โรงเรียน

 

 

Joomla templates by a4joomla