หนึ่งความพยายามเพื่อก้าวสู่อาเชียน

pagemusic

อีกหนึ่งความพยายามในการนำนักเรียนก้าวสู่อาเชียน

         โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา นอกจากจะจัดกิจกรรมในการพัฒนาผู้เรียนในหลาย ๆ ด้าน เช่นการพัฒนาภาษาอังกฤษให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ได้เรียนภาษาอังกฤษโดยวิธีธรรมชาติต่อเนื่องตลอดเวลา ตามเป้าหมายที่โรงเรียนตั้งไว้ "จบชั้น ม.๓ ในปี ๒๕๕๘ นักเรียนพูดภาษาอังกฤษได้" จัดสื่อการจัดการเรียนรู้และบูรณาการความรู้เรื่องอาเชียนในทุกสาขาวิชา และนี่ก็เป็นอีกความพยายามหนึ่ง ที่ทางโรงเรียนจัดการสอนดนตรีประเภท "กีต้าร์คลาสสิค" ให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทุกคน โดยทางโรงเรียนตั้งเป้าหมายว่า เมื่อนักเรียนจบมัธยมศึกษาปีที่ ๓ แล้วทุกคนจะมีความสามารถพิเศษในระดับอาเชียน ขอขอบคุณโรงเรียนพิบูลวิทยาลัยที่เอื้อเฟื้ออุปกรณ์และสถานที่

         ดูภาพกิจกรรมเพ่ิมเติม

 

 

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

Joomla templates by a4joomla