การปฐมนิเทศลูกเสือและยุวกาชาด

หมวด: news_school
เผยแพร่เมื่อ วันศุกร์, ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ ๑๗:๒๐
เขียนโดย Administrator
ฮิต: 2244

dsc03588

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

             กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้กระทำพิธีเปิดการปฐมนิเทศและตรวจความพร้อมความมีระเบียบวินัยของลูกเสือและยุวกาชาด โดย พล.ท.สุนทร ศรีกอง รองผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตเป็นประธาน โดยว่าที่ ร.ต.สุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เป็นผู้นำตรวจ โดยประธานได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย เสร็จพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


                                                                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์