01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

การปฐมนิเทศลูกเสือและยุวกาชาด

dsc03588

เรียนดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

             กองลูกเสือและยุวกาชาดโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา ได้กระทำพิธีเปิดการปฐมนิเทศและตรวจความพร้อมความมีระเบียบวินัยของลูกเสือและยุวกาชาด โดย พล.ท.สุนทร ศรีกอง รองผู้จัดการผู้รับใบอนุญาตเป็นประธาน โดยว่าที่ ร.ต.สุวิช พึ่งตน ผู้อำนวยการโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ค่ายนารายณ์ศึกษา เป็นผู้นำตรวจ โดยประธานได้กล่าวให้โอวาทในเรื่องความรับผิดชอบ และความมีระเบียบวินัย เสร็จพิธีผู้อำนวยการโรงเรียนได้นำลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ในการทำความสะอาดบริเวณโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๕


                                                                                                                             ฝ่ายประชาสัมพันธ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla