01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

รางวัลประกวดมิวสิควิดีโอขับร้องบทเพลงส่งเสริมความสามัคคี

 

ตามที่ ผบ.ทบ. ได้มีนโยบายให้โรงเรียนในเครือกองทัพบกอุปถัมภ์ทั่วประเทศ —

ส่งผลงานคลิปวิดีโอเข้าร่วมกิจกรรมการประกวด

 " มิวสิควิดีโอขับร้องเพลง บทเพลงส่งเสริมความสามัคคี

 

 • ผลการตัดสิน • 

รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา " ได้รับรางวัลชมเชย ลำดับที่ 9  "

จากโรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ในเครือกองทัพภาคที่ 1 จำนวน 37 โรงเรียน

 

 

 

Joomla templates by a4joomla