กำหนดการเลื่อนเปิดภาคเรียน 1/2564 (2)

 • ประกาศ รร.ทบอ.ค่ายนารายณ์ศึกษา •

เรื่อง การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ครั้งที่ 2


• เลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564
จากเดิม วันที่ 1 มิถุนายน  2564
เลื่อนเป็นวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

☎ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 036 - 411249 ☎ 

Joomla templates by a4joomla