ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกห้องโครงการ'64

  

>>>  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 : ห้องโครงการ EIS <<<

>>>  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ห้องโครงการวิทย์ - คณิต <<<

>>>  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : ห้องโครงการทักษะความสามารถพิเศษ <<<

 ------------------------------------------------------------------------------

— กำหนดการสอบ —

วันอาทิตย์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น

   • ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1(ห้องเรียน EIS) •

สอบตั้งแต่เวลา 08.30 – 10.30 น.

สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 • ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 •

สอบตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.30 น. 

(ทั้งห้องเรียนวิทย์ - คณิต และห้องเรียนทักษะความสามารถพิเศษฯ)  

สอบวิชาภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ

 ***หมายเหตุ*** ผู้เข้าสอบคัดเลือกห้องเรียนทักษะความสามารถพิเศษ

จะต้องมีการสอบวัดทักษะความสามารถพิเศษในเวลา 13.00 – 15.00 น. 

(ผู้เข้าสอบต้องเตรียมอุปกรณ์ในการทดสอบวัดทักษะของตนเองมาด้วย)

 ------------------------------------------------------------------------------

— ประกาศผลสอบ — 

ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

 — มอบตัวนักเรียน —

ระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ 2564 

ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ บริเวณหน้า อาคาร 1 ชั้น 1

 *** สำหรับห้องเรียนทั่วไปจะทำการเปิดรับสมัคร ***

ภายหลังจากดำเนินการมอบตัวนักเรียนห้องโครงการฯ เสร็จสิ้นแล้ว

(ระหว่างวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 - 30 เมษายน 2564)

 ------------------------------------------------------------------------------

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติ่มได้ที่ โทร. 036 - 411249 

 

Joomla templates by a4joomla