การศึกษาทางไกลฯ (DLTV)

เนื่องด้วย กระทรวงศึกษาธิการ

และ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ได้กำหนดให้ทุกโรงเรียนในสังกัด จัดการเรียนการสอน

ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

 

 ผ่านช่องทางการศึกษาทางไกล 4 ช่องทาง ดังนี้.-

1. ผ่านโทรทัศน์ : ทีวีดาวเทียม (จานทึบ) ช่อง 186 - 200
2. ผ่านโทรทัศน์ : ระบบดิจิทัลทีวี ช่อง 37 - 53
3. ผ่านเว็บไซต์ : www.dltv.ac.th
4. ผ่าน Mobile Application : ค้นหาแอป DLTV

----------------------------------------------------------------

*****หมายเหตุ*****

???? สำหรับนักเรียนเก่า ????
ให้ติดต่อประสานข้อมูลเพิ่มเติมกับครูประจำชั้นคนเดิมของนักเรียน

 ???? สำหรับนักเรียนที่เข้าใหม่ ????

ให้ดำเนินการเรียนออนไลน์เบื้องต้น ตามหลักสูตรประจำชั้นของนักเรียน

----------------------------------------------------------------

Joomla templates by a4joomla