01-PageCover.png02-KNR.jpg03-FrontDoor1.jpg04-A1.jpg05-A21.jpg

รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม)

 

???? กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 ????

ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1

????   เปิดรับสมัครและมอบตัว  ????
ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563

 

สามารถติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

หรือ

???? สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ????

>>>  สมัครเข้าเรียนระดับชั้น  :  อนุบาลปีที่ 1 <<<

>>>  สมัครเข้าเรียนระดับชั้น  :  ประถมศึกษาปีที่ 1 <<<

>>>  สมัครเข้าเรียนระดับชั้น  :  มัธยมศึกษาปีที่ 1 <<<

 ----------------------------------------------------------------

???? เอกสารประกอบการรับสมัคร ????
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบรับรองการศึกษา (กรณีเรียนจบจากโรงเรียนอื่น)

----------------------------------------------------------------

???? เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ????
(รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ในวันเปิดภาคเรียน)

----------------------------------------------------------------

*****หมายเหตุ*****
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีการสอบคัดแยกห้องเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

----------------------------------------------------------------

???? กำหนดการเปิดรับสมัครนักเรียน ????
ตั้งแต่ระดับชั้น อนุบาลปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประจำปีการศึกษา 2563

???? เปิดรับสมัครและมอบตัว ????
ตั้งแต่วันที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2563
สามารถติดต่อสมัครได้ด้วยตนเอง ณ ห้องวิชาการ อาคาร 1

???? หรือ สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้ ????

• สมัครเข้าเรียนระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 •
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSerR9C-1XotAKZ2nK…/viewform

• สมัครเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 •
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSebZDhcdnXYxOgmMt…/viewform

• สมัครเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 •
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfIsIF3vItCNElqf7…/viewform

----------------------------------------------------------------

???? เอกสารประกอบการรับสมัคร ????
1. รูปถ่ายนักเรียน ขนาด 1.5 นิ้ว จำนวน 3 รูป
2. สำเนาสูติบัตรของนักเรียน จำนวน 1 ฉบับ
3. สำเนาทะเบียนบ้านของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียนและผู้ปกครอง จำนวน 1 ชุด
5. สำเนาใบรับรองการศึกษา (กรณีเรียนจบจากโรงเรียนอื่น)

----------------------------------------------------------------

???? เปิดภาคเรียน ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ????
(รับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ในวันเปิดภาคเรียน)

----------------------------------------------------------------

*****หมายเหตุ*****
- นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จะมีการสอบคัดแยกห้องเรียน
ในวันเปิดภาคเรียนวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

----------------------------------------------------------------

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร.036 - 411249 ต่อ 13

Joomla templates by a4joomla