Announcement of eligible candidates 60 p3-4

หมวด: news_school
เผยแพร่เมื่อ วันจันทร์, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ๑๑:๔๒
เขียนโดย Administrator
ฮิต: 248

logo

ประกาศผลสอบ 

Announcement of eligible candidates 60 p3

Announcement of eligible candidates 60 p4

การมอบเหรียญรางวัลโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์

ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4 ปีการศึกษา 2560

โรงเรียนอนุบาลสระบุรี และโรงเรียนเกตุพิชัยวิทยา สระบุรี วันอังคารที่ 6 ก.พ.61

โรงเรียนอนุบาลลพบุรีวันพุธที่ 7 ก.พ.61

โรงเรียนอนุบาลสิงห์บุรี วันพฤหัสบดีที่ 8 ก.พ.61

โรงเรียนอนุบาลวัดอ่างทองศุกร์ที่ 9 ก.พ.61

การมอบรางวัลเหรียญและเกียรติบัตร

ผู้อำนวยการโรงเรียนฯจะเดินทางไปมอบรางวัลดังกล่าวด้วยตนเอง

ณ โรงเรียนของท่าน